Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

25-ta edycja konkursu DOBRY WZÓR

Opublikowano 20 czerwca 2018

 

25 lat konkursu DOBRY WZÓR

Już od 25 lat przyznajemy nagrody Dobry Wzór! To ćwierć wieku rozwoju polskiej gospodarki poprzez design, który my dostrzegaliśmy, ocenialiśmy i nagradzaliśmy. Jubileuszowa edycja konkursu skłania do podsumowań: od roku 1993, roku pierwszej edycji, zmieniał się polski rynek, a konkurs rozwijał się adekwatnie do tych zmian. Najpierw ocenialiśmy tylko polskie produkty, w roku 2006 dodaliśmy też zagraniczne. Do podstawowych sfer konkursu: domu, pracy i publicznej w roku 2010 dołączyliśmy usługi rozumiejąc, że service design jest przyszłością rynku. Odważnie dodawaliśmy do ocenianych i nagradzanych produktów grafikę użytkową i opakowania, nowe technologie i nowe materiały (2013 r.), a dwa lata temu modę i akcesoria produkowane seryjnie oraz transport i komunikację. Co roku przyznajemy także tytuł Designera Roku dla projektanta o największym wkładzie w rozwój polskiego designu. Dzięki naszej transparentności i solidności Dobry Wzór ma pozycję eksperta, konkursu niezależnego i wiarygodnego, za którym nie stoi żaden komercyjny sponsor.

PARTNERZY

Wspierają nas najważniejsze instytucje publiczne w kraju oraz media ogólnopolskie i branżowe. Patronat Honorowy i nagrodę specjalną Wzór Roku przyznaje co roku minister odpowiedzialny za gospodarkę. W ubiegłym roku do grona instytucji wspierających konkurs dołączył Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzielając Patronatu Honorowego i przyznając również nagrodę specjalną Wzór Roku dla Kultury. Od czterech lat Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Partner Strategiczny nagradza tytułem Produkt Roku, najbardziej innowacyjny polski produkt.

WYSTAWA I KATALOG KONKURSU

Produkty i usługi biorące udział w konkursie prezentowane są na prestiżowej wystawie w budynku IWP w Warszawie, na którą wstęp jest wolny. Odwiedza ją ponad 2000 widzów, a w mediach ukazuje się około 200 publikacji. W ramach konkursu powstaje również dwujęzyczny katalog, zawierający opinie eksperckie o każdym produkcie.

ZNAKI POZYCJONUJĄCE I NAGRODY

Na pierwszym etapie konkursu produkty i usługi otrzymują znaki pozycjonujące i wyróżniające je na rynku – „Produkt rekomendowany do konkursu”, „Finalista konkursu”. A podczas Gali konkursu przyznawane są następujące nagrody: „Dobry Wzór”- po kilka nagród w każdej sferze, „Wzór Roku ” – nagroda ministra odpowiedzialnego za gospodarkę, „Wzór Roku dla Kultury”- nagroda Ministra Kultury i „Produkt Roku ”- nagroda Agencji Rozwoju Przemysłu. W konkursie Dobry Wzór przyznajemy corocznie tytuł Designera Roku.

SFERY KONKURSU

• Dom

• Praca

• Sfera Publiczna

• Usługi

• Nowe technologie

• Grafika użytkowa i opakowania

• Nowe materiały

• Transport i komunikacja

• Moda i akcesoria

JURY

Produkty i usługi poddawane są dwuetapowej ocenie. W pierwszej przez ekspertów, którzy wyłaniają finalistów, w drugiej przez multidyscyplinarne jury, które wskazuje laureatów konkursu.


NA KONKURSIE SIĘ NIE KOŃCZY

Produkty i usługi wyłonione w konkursie Dobry Wzór Instytut Wzornictwa Przemysłowego przedstawia w innych swoich projektach jako modelowe przykłady współpracy projektanta i przedsiębiorcy. Promujemy je nie tylko w ramach toczącego się konkursu, ale również na wystawach, warsztatach, studiach podyplomowych czy w publikacjach eksperckich.

Źródło / więcej informacji o konkursie: https://www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor2018