Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

26. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie

Opublikowano 4 kwietnia 2018

 

 

Zapraszamy do udziału w tegorocznej 26 edycji Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. Począwszy od tego roku Akademia Sztuk Pięknych jest organizatorem tej ważnej, międzynarodowej imprezy.

Tworząc tegoroczną odsłonę Międzynarodowego Biennale Plakatu stawiamy sobie za cel uformowanie i zaprezentowanie szerokiej publiczności kolekcji trzystu prac wykonanych przez artystów o światowej renomie. By wspólnie stworzyć koncepcję wystawy do udziału zapraszamy stu wybitnych artystów, których prosimy o przesłanie dwóch prac oraz zarekomendowanie jednej osoby, którą zaprosimy do udziału z jedną pracą. Przez twórców rozumiemy autorów indywidualnych, grupy, studia lub agencje. Prace te nie będą podlegały selekcji, jeśli tylko spełnią formalne warunki uczestnictwa.

Pragniemy kontynuować zapoczątkowaną w latach 60. przez współtwórców Międzynarodowego Biennale Plakatu, profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, między innymi Józefa Mroszczaka i Henryka Tomaszewskiego, ideę konfrontacji światowych osiągnięć w dziedzinie projektowania plakatu.

W tym roku przypada 100. rocznica ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI przez Polskę, Czechy, Litwę i Estonię, a w zeszłym roku taką rocznicę obchodziła Finlandia i Łotwa. Konkurs związany jest zatem z wartościami niepodległości, wolności, braterstwa/solidarności, wspólnotowej tożsamości. Zastanówcie się, czym dla Was osobiście są te wartości, czy we współczesnym świecie są miejsca, które wymagają Waszego dopominającego się o nie głosu. Plakat swoim działaniem już nieraz udowodnił skuteczność w walce o wyższe cele.

Nagrody:

I: 25 000zł,

II: 15 000zł,

III: 10 000zł


Nie bez znaczenia jest fakt, że w tym roku przypada 50-lecie Wydziału Grafiki warszawskiej ASP, która odegrała niebagatelną rolę w rozwoju polskiej sztuki plakatu. Co więcej, w 2018 roku przypada także jubileusz Muzeum Plakatu w Wilanowie – pierwszego tego typu muzeum na świecie, które nieprzerwanie od pięćdziesięciu lat kontynuuje swą autorską misję archiwizacji efemerycznej sztuki plakatu.

Współorganizatorami Biennale są Muzeum Plakatu w Wilanowie, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) oraz OOH AGENCY AMS.

Więcej informacji – http://warsawposterbiennale.com