Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Szkoła Nauk Praktycznych ogłasza nabór na bezpłatne zajęcia

Opublikowano 16 marca 2018

Szkoła Nauk Praktycznych poświęcona jest procesom społecznym, które uruchamia sztuka i architektura. Z tego powodu prowadzone w niej zajęcia dotyczą badań społecznych, działań artystycznych angażujących osoby związane z danym miejscem oraz projektowania warsztatowego. Każde z zagadnień jest omawiane od strony praktycznej i ćwiczone w trakcie realizacji projektów rewitalizacyjnych.

Wykłady odnosić się będą do zagadnień praktycznych związanych ze sztuką partycypacyjną i urbanistyką społeczną. Warsztaty i ćwiczenia uzupełnią tę wiedzę o kompetencje w zakresie inicjowania i prowadzenia pracy z mieszkańcami, badania funkcjonowania i zagospodarowania terenów wspólnych, a także projektowania w sposób angażujący użytkowników. Działania całego zespołu służą zmianie społecznej – zbudowaniu relacji w grupie sąsiedzkiej, która później zajmuje się sprawami swojego otoczenia. Program stworzyła Iza Rutkowska we współpracy z Pawłem Jaworskim.

Zajęcia prowadzone w 2018 r. będą dotyczyły znanego z działań Izy Rutkowskiej “Podwórka im. Wszystkich Mieszkańców”  położonego pomiędzy ulicami: Mierniczą, Łukasińskiego, Prądzyńskiego i Komuny Paryskiej we Wrocławiu, na którym kilka lat temu pojawił się 7-metrowy jeż. Każde z  podejmowanych zagadnień podczas weekendowych spotkań będzie omawiane od strony praktycznej i testowane w trakcie rewitalizacji podwórka.

Naszym celem jest zaangażowanie osób zainteresowanych tematami  sztuki i urbanistyki partycypacyjnej do aktywnego oddziaływania na przestrzeń miejską i jej użytkowników. Chcemy stworzyć grupę 15 osób, posiadających kompetencje badawcze, społeczne, animacyjne, artystyczne lub projektowe, chętnych do ich wykorzystania w rzeczywistym procesie i otwartych na współpracę w zespole interdyscyplinarnym.

Zajęcia będą trwały od 14 kwietnia do 31 sierpnia 2018 r. Wszystkie zajęcia będą skierowane do grona uczestników wyłonionych w wyniku rekrutacji.

Zajęcia w szkole są całkowicie bezpłatne.

Informacje o naborze: szkolanaukpraktycznych.pl/nabor

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: info@szkolanaukpraktycznych.pl