Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

IV edycja Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Kalendarzy Zoom Art

Opublikowano 12 lutego 2018

Konkurs to świetna okazja na wyróżnienie i promocję firm, które tworzą dzieła sztuki w postaci kalendarzy – zgłoś się i dołącz do ich grona!

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagradzamy laureatów w 13 kategoriach:

KW – kalendarz wieloplanszowy
( kalendarz z kilkoma kartami zadrukowanymi grafiką, wraz z miesiącami, do powieszenia na ścianie)
KJ – kalendarz jednoplanszowy,
( kalendarz z jedną kartą zadrukowaną grafiką, wraz z miesiącami, do powieszenia na ścianie)
KT – kalendarz trójdzielny / jednodzielny / wielodzielny,
( kalendarz z odrywanym kalendarium, do powieszenia na ścianie)
KK – kalendarz książkowy,
( terminarz w którym można wykonać zapis, w formie książki)
KC – kalendarz charytatywny,
( dowolny format, dowolna tematyka, realizacja non-profit)
KI – kalendarz inny/nietypowy,
( kalendarz w dowolnym kształcie, innym niż wcześniej wymienione)
KO – kalendarz old,
(kalendarz wydany w latach ubiegłych, dowolny format i typ)
KS – kalendarz szkolny
(kalendarz wydany przez placówki oświaty, uczniów i studentów),
KF – kalendarz zaprojektowany przez freelancerów, autorski pomysł artystyczny
(dowolny typ i format, niekoniecznie wydrukowany masowo)
KA – kalendarz administracyjny wydany przez instytucje urzędowe
(urzędy miast, gmin, muzea)

NI – najlepsza ilustracja (oceniamy design fotografii, jej jakość oraz technikę wykonania)
NF – najlepsza fotografia (oceniamy design ilustracji, jej jakość oraz technikę wykonania)
NJ – najlepsza jakość (oceniamy jakość druku, papieru, uszlachetnienia)

W każdej kategorii laureaci zostaną uhonorowani pierwszym, drugim i trzecim miejscem z nagrodami Zoom Art oraz wyróżnieniami.

Kto może brać udział w konkursie:
– zleceniodawcy kalendarzy
– wydawcy, agencje reklamowe, drukarnie
– graficy, fotografowie, ilustratorzy (jakikolwiek sposób uczestniczą w procesie powstawania kalendarza)

Skorzystaj z okazji do zaprezentowania swoich umiejętności oraz do promowania swojej firmy.

Informacja o zwycięzcach konkursu pojawi się na łamach specjalistycznych magazynów, zostanie rozpowszechniona w środowisku reklamy za pośrednictwem newslettera oraz przy wsparciu informacyjnym Patronów Medialnych. Wyniki konkursu opublikowane będą na stronach reklamowych.

Konkurs jest otwarty i dotyczy każdego typu kalendarzy.
Konkurs organizowany jest rokrocznie.
Ilość zgłaszanych prac jest nieograniczona, dotyczy tylko kalendarzy z bieżącego roku, za wyjątkiem kategorii OLD  do której należy zgłaszać kalendarze z lat ubiegłych.
Termin nadsyłania prac upływa 26 marca 2018r.
Prace nadesłane po tym terminie mogą nie wziąć udziału w konkursie.

 Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Organizatora – kliknij