Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Akademickie Biuro Karier

Międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci

Opublikowano 28 listopada 2016

Międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci. Edycja druga.

Pierwsza edycja konkursu Jasnowidze okazała się sukcesem i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Liczba nadesłanych prac konkursowych przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania – przyszło ich ponad 520, a wśród zgłoszeń znalazło się wiele intrygujących projektów.

Dziś można już podziwiać materialne efekty konkursu. Nagrodzone projekty ukazują się w postaci książek konkursowych: pierwsza z nich – nagrodzona przez jury międzynarodowe „Kawalerka” Weroniki Przybylskiej została wydana na początku roku. Druga (a być może także kolejne) ukaże się w najbliższych miesiącach. Trzy inne książki – „Zakątki” Michaliny Rolnik oraz „Okularki” i „Król” Ewy Madeyskiej zilustrowane przez finalistkę Jasnowidzów Kasię Matyjaszek – powstały dzięki współpracy, jaką wydawnictwo nawiązało z wyróżniającymi się uczestnikami konkursu.

Najciekawsze nadesłane projekty złożyły się na interaktywną wystawę pokonkursową, która krąży po całej Polsce. Przybrała także formę książki aktywnościowej – katalogu konkursowego wydanego we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Obejrzyj katalog: http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/jasnowidze/katalog_jasnowidze_2014_2015.pdf

Wszystko to sprawia, że drugą edycję międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci JASNOWIDZE 2016 ogłaszamy z jeszcze większym entuzjazmem i radością. Liczymy na jeszcze liczniejsze zgłoszenia!

Wciąż przyświecają nam te same idee i cele, które leżały u źródeł pierwszej edycji konkursu: budzenie potencjału tkwiącego w młodych twórcach, dbałość o jakość estetyczną i edytorską książek dziecięcych, dążenie do wyznaczania w tej dziedzinie najwyższych standardów, wspomaganie rozwoju polskiej książki dziecięcej i jej międzynarodowej obecności.

Bezpośrednim celem konkursu jest inicjowanie procesu tworzenia pięknych i wartościowych książek dla dzieci oraz odkrywanie utalentowanych twórców i stwarzanie im możliwości zaistnienia na polskim i międzynarodowym rynku wydawniczym.

Do udziału w konkursie zapraszamy debiutantów i doświadczonych twórców, z Polski i z zagranicy, występujących indywidualnie lub zespołowo. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.

Przedmiotem konkursu jest projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim.

Prace konkursowe powinny zawierać scenariusz (konspekt) lub scenorys (storyboard) całej książki oraz 3 gotowe rozkładówki i okładkę.

Ocenie podlegać będą: jakość artystyczna projektu, oryginalność, forma pobudzająca dziecięcą wyobraźnię i treść uwzgledniająca dziecięcą wrażliwość.

Prace konkursowe będą oceniane przez dwa niezależne jury:

 Jury międzynarodowe w składzie: Monika Hanulak, Juraj Horváth, Åshild Kanstad Johnsen i Grzegorz Kasdepke.

 Jury Wydawnictwa Dwie Siostry: Ewa Stiasny, Jadwiga Jędryas, Joanna Rzyska, Maciej Byliniak.

W Konkursie są przewidziane 3 kategorie nagród:

1. Nagroda główna nagroda w wysokości 2500 euro oraz dwa wyróżnienia honorowe –

przyznawane przez jury międzynarodowe.

2. Nagroda w postaci wydania książki przyznawana przez jury Wydawnictwa Dwie Siostry.

3. Udział najlepszych nadesłanych projektów w wystawie pokonkursowej.

Prace konkursowe należy nadsyłać od 15 listopada do 15 grudnia 2016 roku na adres:

Wydawnictwo Dwie Siostry

al. 3 Maja 2 m. 183

00-391 Warszawa

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 marca 2017 roku na stronie internetowej konkursu.

Strona internetowa konkursu: http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/jasnowidze_2016/

Wersja angielska: http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/clairvoyants_2016/

Regulamin konkursu:

http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/dwiesiostry_files/File/JASNOWIDZE_2016_regulamin.pdf

Wersja angielska:

http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/dwiesiostry_files/File/CLAIRVOIANTS_2016_regulations.pdf

Kontakt:

e-mail: jasnowidze@wydawnictwodwiesiostry.pl

tel. + 48 22 253 44 28

Promocja: Katarzyna Domańska

e-mail: k.domanska@wydawnictwodwiesiostry.pl

tel. + 48 22 618 25 30